Duo Agnes Quackels en Barbara Van Lindt neemt algemene en artistieke coördinatie Kaaitheater op


De algemene en artistieke coördinatie van het Kaaitheater komt in handen van Agnes Quackels en Barbara Van Lindt. Dat maakt de raad van bestuur vandaag bekend. Beiden zullen deeltijds aan de slag gaan bij het Brusselse kunstencentrum, en vanaf eind oktober hun functie opnemen.

 

Op voorstel van een jury samengesteld uit externe leden, personeelsleden en bestuurders, besliste de raad van bestuur om aan Agnes Quackels en Barbara Van Lindt het vertrouwen te geven om hun project ‘How to Be Many?’ de komende jaren samen met de Kaaitheaterploeg vorm te geven. De raad van bestuur is ervan overtuigd dat met hen aan het roer de pioniersrol van het Kaaitheater zal worden verdergezet en uitgebouwd met ruimte voor nieuwe artistieke canons en urgente maatschappelijke thema’s.

Agnes Quackels en Barbara Van Lindt: “Kaaitheater is vormend geweest voor ons beider artistieke en intellectuele referentiekader: van de pioniers van de ‘Vlaamse Golf’ over de Brusselse en internationale baanbrekers op vlak van dans en performance tot de inspirerende discursieve programma’s. Vandaag hebben we mekaar gevonden rond een gemeenschappelijk project voor het Kaaitheater onder het motto: ‘How to be many?’ We blijven ons verbinden met Brusselse, Vlaamse en internationale artiesten, zowel gevestigde waarden als mid-career en jongere podiumkunstenaars. Ons project creëert ruimte voor Brusselse partnerorganisaties en zet in op een sterkere publieksparticipatie, en streeft een aanbod en een publiek na dat de Brusselse superdiversiteit weerspiegelt. We geloven in meerstemmigheid en wederkerigheid als krachten met een magnetische werking.”

Agnes Quackels werkte de voorbije acht jaar als artistiek directeur bij kunstencentrum BUDA (Kortrijk). Daarvoor was ze co-directeur van Margarita Production (nu Hiros), alternatief managementbureau voor kunstenaars in Brussel, dat ze ook mee oprichtte. Barbara Van Lindt stond aan de leiding van STUK (Leuven), Gasthuis (Amsterdam), wp Zimmer (Antwerpen) en werkte bij het Kunstenfestivaldesarts in Brussel vooraleer ze in 2009 managing director werd van DasArts (nu DAS Theatre), Amsterdamse masteropleiding voor theatermakers en curatoren.

Agnes Quackels en Barbara Van Lindt zullen hun functie opnemen vanaf eind oktober. Zij vervangen Guy Gypens, die de voorbije zes jaar algemeen directeur was en de voorbije twaalf jaar samen met Katleen Van Langendonck de artistieke koers van het Kaaitheater bepaalde.

Guy Gypens: "Barbara en Agnes hebben een uitgebreide en brede kennis van het artistieke veld, zeker ook de jonge generatie. Ze kunnen diepgang geven aan de gesprekken met kunstenaars en hebben productie-ervaring. Bovendien hebben ze een sterk discours over de verbinding van kunst en samenleving. Ik ben erg blij met deze keuze van de jury en het bestuur. Kaaitheater is in goede handen."

Katleen Van Langendonck en Valerie Vernimme blijven deel uitmaken van de leiding van het Kaaitheater en zorgen voor de continuïteit op respectievelijk artistiek en zakelijk vlak. Zij hebben veel waardering voor het werk van Agnes Quackels en Barbara Van Lindt en kijken er, samen met de hele ploeg van het Kaaitheater, naar uit om met hen te gaan samenwerken.

 

 

 

Contacteer ons
Marleen Wynants lid van de Raad van Bestuur
Marleen Wynants lid van de Raad van Bestuur
Over Kaaitheater

Het Kaaitheater is een podium voor dans, theater, performance, muziek en debat, verankerd in Brussel en met de blik op de wereld gericht. Sinds 1977 presenteren en coproduceren we werk van hedendaagse podiumkunstenaars. Van de jaren ‘80 tot nu, van lokaal tot internationaal, van repertoire tot experiment, van kleine tot grote zaal. Kunstenaars krijgen hier een parcours op lange termijn.

Overtuigd van het belang van kunst voor het welzijn van de mens, zoeken we de samenleving expliciet op. In de Brusselse kanaalzone – waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt – verbeelden en modelleren kunstenaars de stad van de toekomst.

Kaaitheater
Sainctelettesquare 20
1000 Brussel